سخنراني آتشين چهل‌و‌پنجمين رئيس جمهوري ايالات متحده آمريكا

Editor Note Shahbod Noori from Tehran Magazine

• آقاي دونالد ترامپ به عنوان چهل‌و‌پنجمين رئيس جمهوري ايالات متحده سوگند ياد كرد. او در سخناني آتشين وعده داد كه دوران تازه‌اي در آمريكا آغاز شده است.
آقـاي دونالد ترامپ در ميان شمار زيادي از مقامات بلندپايه سياسي، نظامي و اقتصادي ايالات متحده، از جمله باراك اوباما، روساي مجلس نمايندگان و مجلس سنا، روسـاي جمهوري قبلي، هيئت‌هاي ديپلماتيك، اعضاي كابينه فعلي و كابينه آينده سخنراني پيش از سوگند خود را انجام داد. جيمي كارتر 92 ساله، رييس جمهور دموكرات پيشين ايالات متحده و هيلاري كلينتون، رقيب اصلي ترامپ در انتخابات نيز در اين مراسم شركت داشتند.
مراسم سوگند رئيس جمهور آمريكا در ساختمان كنگره آمريكا (كپيتال) در واشنگتن دي‌سي انجام شد. ‌ ‌
دونالد ترامپ، دست بر انجيل، سوگند ياد كرد كه وظايفش را صادقانه انجام دهد و تمامي توان خود را براي حمايت و محافظت از قانون اساسي ايالات متحده به كار ببرد. ‌ ‌
پيش‌تر مراسم تحليف برخي از روساي جمهوري در كاخ سفيد برگزار مي‌شد، اما در ساليان اخير اين مراسم در بناي قوه مقننه برگزار مي‌شود.
ترامپ و ياران و اعضاي كابينه او هفته گذشته يك روز قلب از مراسم اصلي با گذاشتن تاج گل در گورستان سربازان در “آرلينگتون” واشنگتن مراسم تحليف را آغاز كرده بــودنــد. حـضــور در ايــن گــورستـان، نخستيـن بخـش از مـراسـم سنتـي تحليـف رئيس‌جمهورهاي آمريكا به‌شمار مي‌رود. ‌ ‌
رئيس جمهور جديد ايالات متحده در نخستين سخنراني خود پس از مراسم سوگند به عنوان رئيس جمهور ايالات متحده، به سياست و سياستمداران آمريكا در گذشته به شدت انتقاد كرد و وعده‌هاي خود براي قدرتمند كردن آمريكا را تكرار نمود. ‌ ‌
ترامپ در اين سخنراني بخشي از وعده‌هاي انتخاباتي خود را تكرار كرد، از جمله اينكه بيش از هر چيز به منافع آمريكايي‌ها اهميت خواهد داد و به احياي عظمت كشورش خواهد پرداخت و اسلاميسم را از بين خواهد برد.
اهم سخنان رئيس جمهور جديد آمريكا: ‌ ‌
– عظمت آمريكا را احيا مي‌كنيم. ‌ ‌
– آمريكا ثروت زيادي دارد اما در سال‌هاي گذشته، تنها بخشي از جامعه از اين ثروت بهره مي‌برد. اكثر مردم از آن بي‌بهره بودند. ‌ ‌
– آمريكايي‌ها، اين كشور شماست، سرزمين همه شماست. ‌ ‌
– روز 20 ژانويه 2017 در خاطره‌ها خواهد ماند.
– مدرسه‌هاي بهتر، محل كار بهتر براي فرزندانمان، براي همه آمريكايي‌ها. ‌ ‌
– كساني كه سخت‌كوش هستند حق بيشتري دارند از اينكه فقط فقر را تجربه كنند. ‌
– كارخانه‌هاي ما به ويرانه تبديل شده‌اند. ‌ ‌
– مواد مخدر و باندهاي قاچاق خيلي از شهروندان آمريكا را از بين بردند. اين پروسه از امروز متوقف خواهد شد. ‌ ‌
– براي ده‌ها سال شركت‌هاي خارجي را ثروتمند كرديم، به ارتش‌هاي خارجي كمك كرديم، به كشورهاي ديگر كمك كرديم، چرا آنها از مرزهاي خود دفاع نمي‌كنند؟ اين براي ما ميليون‌ها هزينه داشت. كشورهاي ديگر را ثروتمند كرديم اما خودمان فقير شديم. كارخانه‌ها يكي پس از ديگري از اينجا نقل مكان كردند و طبقه متوسط خانه‌هايشان را از دست دادند. اما اين به گذشته تعلق دارد. ما نگاهمان را به آينده معطوف مي‌كنيم. ‌ ‌
– ما به همه كشورها و دولت‌ها مي‌گوييم كه از امروز با آمريكاي ديگري سرو كار داريد. از امروز آمريكا بيش از هر چيز به خودش اهميت مي‌دهد. ‌ ‌
– سياست خارجي، اقتصاد بايد در خدمت آمريكايي‌ها باشند نه در خدمت كشورهاي خارجي. ‌ ‌
– آمريكا دوباره پيروز خواهد شد، پيروزي‌اي كه تا كنون سابقه نداشته. ‌ ‌
– ما امكانات كاري فراهم مي‌كنيم و مرزها را كنترل مي‌كنيم و خيابان و تونل و فرودگاه و راه‌آهن خواهيم ساخت . ‌ ‌
– مردم، توليدات آمريكايي را بخريد. ‌ ‌
– ما دست دوستي دراز مي كنيم به همه در جهان، اما اين حق هر ملتي است كه ابتدا به خودش فكر كند. ‌ ‌
– ما مي‌خواهيم يك الگوي موفق باشيم كه بقيه مايل باشند از ما پيروي كنند . ‌ ‌
– ما پيمان‌هاي تازه‌اي خواهيم بست.
– ما اسلامگرايي را از كره خاكي از بين خواهيم برد. ‌ ‌
– نترسيد! ما از خود حفاظت خواهيم كرد زيرا ما زنان و مرداني در ارتش داريم كه از ما حفاظت مي‌كنند و خدا هم از ما حفاظت خواهد كرد. ‌ ‌
-ما بايد روياهاي بزرگ داشته باشيم.
– ما اجازه نخواهيم داد كه سياستمداران فقط انتقاد كنند و راه حل پيشنهاد نكنند. ‌ ‌
– زمان حرف‌هاي پوچ گذشته و زمان عمل فرارسيده. ‌ ‌
– اجازه ندهيد كه روياهاي شما را از شما بگيرند. ‌ ‌
– فرقي نمي‌كند كه پوست ما چه رنگي دارد، ما همه آمريكايي وطن‌پرست هستيم. ‌ ‌
– صداي شما و روياها و آرزوهاي شما را مي‌شنويم و با هم دوباره آمريكا را قدرتمند و ثروتمند و امن خواهيم كرد. ‌ ‌
ما هم در مجله تهران اميدواريم كه در آغاز اين سال جديد و همه گفته هاي پرزيدنت دونالد ترامپ عملي گردد و جامعه ايراني هم بتوانيد سال بهتري را از سالهاي گذشته داشته باشد .

shahbod noori